Direk Podcast 75 ปี รัฐศาสตร์ Ep.4 : รัฐศาสตร์กับ การขยายองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ | สีดา สอนศรี

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Direk Podcast Ep.นี้ เป็นตอนพิเศษเนื่องในวาระ 75 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะพาไปสนทนากับ รศ.สีดา สอนศรี อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ โดยอาจารย์จะเล่าถึงบทบาทของคณะรัฐศาสตร์ในการขยายองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ของไทย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรร่วมติดตามกัน

ช่องทางติดตาม

Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast