Direk Podcast 75 ปี รัฐศาสตร์ Ep.2 : รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : ยุคสร้างคนรัฐศาสตร์ | ปราโมทย์ นาครทรรพ

Direk Podcast : Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ ทุกเวลา

Direk Podcast Ep.นี้ เป็นตอนพิเศษเนื่องในวาระ 75 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราจะพาไปสนทนากับ ศ.ปราโมทย์ นาครทรรพ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 2500 โดยอาจารย์จะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ การเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ในสมัยนั้นที่มุ่งผลิตบุคลากรเพื่อรับราชการ การเซ็นชื่อเข้างาน การสวมเสื้อครุยและเสื้อนอกในการสอนและสอบ บทบาทของอาจารย์ในฐานะ “ครู” ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เพื่อกลับมาเผยแพร่องค์ความรู้แบบ modern political science

ช่องทางติดตาม Facebook : Direk Jayanama Research Center

SoundClound : https://soundcloud.com/direkpodcast

Spotify : https://open.spotify.com/show/0UYG5hV…

Google Podcast : Direk Podcast