Direk Interview Ep9 : กรุงเทพมหานคร อมรพิศวง | ประจักษ์ ก้องกีรติ

นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองทั้งในแง่ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีความหลากหลาย และการแข่งขันเชิงนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ร่วมวิเคราะห์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ใน Direk Interview Ep.9 กับรศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตอน “กรุงเทพมหานคร อมรพิศวง”

https://youtu.be/QJg6QwKY8qE