Direk Interview Ep.28 : Democracy Promotion หนทางสู่ประชาธิปไตย? | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

Direk Interview Ep.28 : Democracy Promotion หนทางสู่ประชาธิปไตย? | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข

ร่วมทำความรู้จักกับ Democracy Promotion และ anti-Democracy Promotion เพื่อศึกษาการใช้ประชาธิปไตยในเชิงการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดของ 2 คำนี้แตกต่างกันอย่างไร มีบริบทไหนบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้น ร่วมหาคำตอบไปกับ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์