Direk Interview Ep.24 : “นโยบายรัฐสวัสดิการ” กับการคุ้มครองคนเปราะบาง | อจิรภาส์ เพียรขุนทด

Direk Interview Ep.24 : “นโยบายรัฐสวัสดิการ” กับการคุ้มครองคนเปราะบาง

มาร่วมทำความรู้จักกับ “กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม” และกลไกการดูแลของภาครัฐ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด