สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง ( หน ): ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยความหมายทางการเมือง