ระบบสหรัฐและระบบพรรคการเมือง : ภาพสะท้อนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา