มองการเมืองจากนวนิยาย การตีความเฉพาะกรณีนวนิยายเรื่อง คำพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ