มนุษยภาพ ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ คำนำเสนอโดยนครินทร์ เมฆไตรรัตน์