ประวัติศาสตร์และ สัตสังคม ของคาร์ลมาร์กซ์ช่วงต้น : บทวิจารณ์อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย