บทบาทของผู้นำศาสนาในการเมืองของอิหร่านจากราชวงศ์ซอฟาวิดถึงราชวงศ์ปะฮละวี