ความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ