การเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของจักรพรรดิอากิฮิโต : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่น