การเลือกตั้งทั่วไปปี 2003: เส้นทางสู่ระบบการเมืองแบบ 2 พรรค?