การเมืองเกาหลีใต้ยุคประชาธิปไตยเต็มใบ ประธานาธิบดี คิม ยังซัม กับปัญหาเศรษฐกิจ