การเมืองของความทรงจำภายใต้ระบบเผด็จการทหาร (2501-2516): การทำลาย/การรื้อฟื้นอดีตและแรงบันดาลใจทางการเมือง