กรือเซะเวทีแห่งการปะทะต่อรองทางเอกลักษณ์ครั้งใหม่ ของชาวมุสลิม