75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : จากนครินทร์ ถึงเปลี่ยนนครา | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงประสบการณ์เรียนการสอนในคณะทั้งในฐานะนักศึกษาและอาจารย์ประจำ รวมถึงประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันที่นำองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรร่วมรับฟังไปพร้อมกัน