75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.6 : จากนครินทร์ ถึงเปลี่ยนนครา | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.6 : จากนครินทร์ ถึงเปลี่ยนนครา คมความคิดอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

นับถอยหลังเข้าสู่วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ครบรอบ 75 ปี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ใน Ep.6 นี้ ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จะมาเล่าถึงบรรยากาศการเรียนการสอนภายในคณะเมื่อปี 2520 โดยเลือกเรียนวิชาโทเศรษฐศาสตร์ และวิชาเลือกประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังจะมาเล่าถึงเมื่อครั้นเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะกลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ เมื่อปี 2532 และที่พลาดไม่ได้คือการบอกเล่าถึงประสบการณ์การเปลี่ยนสถานะจาก “นักทฤษฎี” ไปสู่การเป็น “นักปฏิบัติ” กับการใช้องค์ความรู้แบบใดที่จะสอดรับกับแนวทางในการปฏิบัติของโลกแห่งความเป็นจริง