75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.5 : บันทึกความทรงจำ สุรชัย ศิริไกร อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ ยุค 2530| สุรชัย ศิริไกร

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอดีตคณบดีรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2530 – 3 ต.ค. 2533 โดยอาจารย์จะเล่าถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักศึกษา โดยเฉพาะวิชาอาชญาวิทยาที่อาจารย์ชื่นชอบ รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทอย่าง ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ