75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.3 : บทบาททางสังคมและการเมืองไทย | มนตรี เจนวิทย์การ

75 ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.3 : รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กับบทบาททางสังคมและการเมืองไทย | มนตรี เจนวิทย์การ

รศ.ดร.มนตรี เจนวิทย์การ เป็นหนึ่งในอดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ขึ้นชื่อความโหดในการตั้งคำถามกับผู้ที่มาสอบสอนเป็นอาจารย์ที่คณะ เรื่องราวของอาจารย์มนตรีในรั้วรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จะเป็นอย่างไร ร่วมติดตามบทสัมภาษณ์ไปด้วยกัน