75ปี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Ep.1 : “รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : ยุคสร้างองค์ความรู้” | สมบัติ จันทรวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงทศวรรษ 2510 ซึ่งเป็นช่วงแห่งการก่อเกิดองค์ความรัฐศาสตร์แบบ modern political science ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้เกิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลิตและเผยแพร่ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนของทั้งมหาวิทยาลัย

ร่วมรับชมบทสัมภาษณ์ตอน “รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ : ยุคสร้างองค์ความรู้” กับศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์ ที่จะกล่าวถึงที่มาที่ไปของการมาเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไร มีใครอยู่เบื้องหลังในการชักชวนมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์บ้าง เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยภายในคณะ และประสบการณ์การไปทำงานในรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในห้วงเวลาหนึ่ง