แนะนำหนังสือน่าอ่าน “แนวการพัฒนา Soft Skills” โดย ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

#แนะนำหนังสือน่าอ่าน “แนวการพัฒนา Soft Skills”
โดย ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
.
หนังสือที่แนะนำทั้ง 3 เล่นนี้ เป็นหนังสือที่เน้นการพัฒนา Soft Skills อ่านได้เพลินๆ อ่านเล่นๆ แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
.
🔷ชนะใจคนด้วยวิธีแบบ FBI (นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี – แปล)
(แปลจากต้นฉบับเรื่อง The Like Switch: An Ex-FBI Agent’s Guide to Influencing, Attracting, and Winning People Over ของ Jack Schafer & Marvin Karlins)
ผู้เขียนเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยจิตวิเคราะห์ของ FBI ผู้เคยเปลี่ยนนักการทูตอาวุโสให้กลายเป็นสายลับ โดย Jack เรียกปฏิบัติการครั้งนั้นว่า “ปฏิบัติการซีเกิล” ขณะที่อ่านให้ความรู้สึกเสมือนถูกดูดเข้าไปในบริบทของปฏิบัติการครั้งนั้น เหมือนว่ากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่ ส่วนนี้อาจจะต้องชมการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เขียนและผู้แปล นอกจากความสนุกจากเรื่องราวที่ถอดมาจากประสบการณ์ของ FBI แล้ว หนังสือเล่มนี้ยังแฝงไปด้วยคำแนะนำและเทคนิคในการพัฒนา Likability Quotient (LQ) เช่น วิธีการสร้างภาพสะท้อนเพื่อสร้างความเป็นมิตร และเทคนิคการสบตา 3 วินาที ที่จะทำให้ผู้ที่ได้สบตาชอบคุณโดยที่เขาเหล่านั้นไม่รู้ตัว กว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณก็เข้าไปอยู่ในใจเขาแล้ว
.
🔷อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที (อาคิรา รัตนาภิรัต – แปล)
(แปลจากต้นฉบับเรื่อง Isshun de Aite no Kokoro wo Yomi, Jizai ni Yuudou suru Houhou ของ Yoshihito Naitou)
เล่มนี้ผู้เขียนเป็นนักธุรกิจและนักจิตวิทยา ผู้หลงใหลในการเขียนหนังสือ มีผลงานกว่า 200 เล่ม ตั้งแต่เทคนิคในการทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบจนไปถึงการใช้จิตวิทยาด้านมืดในการหลอกคน ก่อนจะอ่านหนังสือเล่มอื่นของเขา ผู้สนใจควรเริ่มจากหนังสือเล่มนี้ก่อน หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเทคนิคทางจิตวิทยาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแพรวพราว เช่น เทคนิคการดูทิศทางของร่างกายเพื่อทำให้ทราบว่าคนๆ นั้นชอบหรือไม่ชอบเรา เทคนิคการเดินเข้าห้องสัมภาษณ์งาน เทคนิคการถามเพื่อล้วงสิ่งที่อยู่ในใจออกมา เทคนิคการสร้างความภูมิฐานให้ตัวเอง รวมถึงเทคนิคการข่มขวัญผู้อื่น และเทคนิคการหยุดการกระทำที่เราไม่ชอบซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ฝึกได้
.
🔷Very Good Lives (J.K. Rowing)
ใครที่ชอบ Harry Potter ควรอ่านหนังสือนี้ เพราะผู้เขียนคือ J.K. Rowing เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ถอดมาจากคำกล่าววันปัจฉิมนิเทศที่เธอได้ถ่ายทอดให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard หนังสือเล่มนี้อ่านจบได้ภายใน 10 นาที แต่หากค่อยๆ อ่านทีละหน้าอาจใช้เวลาเป็นวัน หรือหากค่อยๆ อ่าน และค่อยๆ ตีความจนเราตกผลึกได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งที่ J.K. Rowing เขียนไว้นั้นมัน “ใช่” ก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีหรือทั้งชีวิตกว่าจะตอบได้ว่า อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ชีวิตที่ดีมากๆ” ความล้มเหลวคือสิ่งมีค่า และเพราะชีวิตก็เหมือนเรื่องเล่า….จินตนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ