เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา แปลโดย…เกษียร เตชะพีระ

แนะนำหนังสือ
📚เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา
แปลโดย…เกษียร เตชะพีระ
(หนังสือเล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

หนังสือ “เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา เป็นหนังสือที่แปลจากต้นฉบับเรื่อง Liberalism: A Very Short Introduction ซึ่งเขียนโดย Michael Freeden

ผู้แปลได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ตอนหนึ่งว่า
“หนังสือ เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้จึงไม่ใช่บทสรุปสังเขปย่อหรือประวัติความคิดเสรีนิยมธรรมดา แต่ผู้อ่านจะได้เห็นชีวิตทางความคิดที่คลี่คลายขยายตัวไปอย่างซับซ้อน เปลี่ยนแปลง พลิกผัน อย่างเป็นกระบวนการที่เข้าใจได้ของแนวคิดเสรีนิยมทั้ง 5 ช่วงชั้นในประวัติความคิดการเมืองตะวันตก
อีกทั้งเป็นตัวอย่างสาธิตถึงแนวทางการศึกษาประวัติความคิดที่น่านำมาลองประยุกต์ใช้ได้ในกรณีอื่นๆ รวมทั้งของไทยด้วย”
#ข้อความปกหลัง
“เสรีนิยม” คืออุดมการณ์อันเรียบง่ายที่เชิดชูสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม และความเสมอภาคเป็นพื้นฐาน ทว่าเมื่อต้องขับเคี่ยวกับลัทธิต่างๆ อย่างชาตินิยม ประชานิยม ตลอดจนคู่ปรับเก่าอย่างอนุรักษนิยมหลายร้อยปี ทำให้เสรีนิยมหรือแนวคิด “หัวก้าวหน้า” ปรับตัวจนซับซ้อนขึ้นถึงขั้นกลายพันธุ์ไป เป็นที่มาของข้อสงสัยมากมายว่า เสรีนิยมนั้น “เสรี” จริงหรือไม่? ทำไมผู้ใฝ่เสรีนิยมในอเมริกาจึงถูกตราหน้าเป็นพวกสังคมนิยม? พรรคเสรีนิยมกลายเป็นต้นตอของนโยบายขับไล่ผู้อพยพในยุโรปได้อย่างไร? และระบอบ “เสรีประชาธิปไตย” ยังเหมาะกับโลกยุคนี้อยู่หรือไม่?

เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา โดย ไมเคิล ฟรีเดน ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จะพาเราท่องไปบนเส้นทางความคิดของเสรีนิยมที่เปลี่ยนแปลง พลิกผัน และคลี่คลายขยายตัวในประวัติความคิดการเมืองตะวันตกที่กินเวลายาวนานนับ 400 ปี ทั้งยังกล่าวถึงบทบาทของเสรีนิยมที่เกี่ยวพันทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ระดับปัจเจกอันเป็นที่มาของรัฐสวัสดิการได้อย่างน่าสนใจ

นับเป็นบทวิเคราะห์เสรีนิยมที่ร้อยเรียงทฤษฎีและข้อถกเถียงจากเหล่านักคิด นักปรัชญา รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำได้อย่างเฉียบคม และช่วยวางรากฐานให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของเสรีนิยมได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าเสรีนิยมจะแปรเปลี่ยนหรือกลืนกลายไปเป็นอื่นใดก็ตามในอนาคต

📍อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bookscape.co/liberalism-preface-kasian