เศรษฐกิจสีน้ำเงิน การเปิดพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครหลายคนนึกถึงและนั่งดูรีวิวเตรียมตัวจะไปเที่ยวกันคงหนีไม่พ้น “ทะเล” แต่วันนี้เราอยากชวนให้คุณสำรวจตัวเองดูว่า ทุกครั้งที่คุณใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ คุณได้มีส่วนช่วยรักษามันไว้บ้างหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่า ของทุกอย่างถ้าเราใช้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ใส่ใจดูแลรักษา สุดท้ายวันหนึ่งมันจะหมดไป
.
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ชวน รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน มาร่วมพูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบนฐานของแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
.
-เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) คืออะไร?
-ทำไมเราต้องสนใจเศรษฐกิจสีน้ำเงิน? เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินนโยบายนี้?
-เราในฐานะประชาชนทั่วไปจะมีส่วนร่วมในนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินนี้ได้อย่างไร?
.
มาร่วมกันหาคำตอบได้ในคลิปวีดิโอล่าสุดเรื่อง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน: การเปิดพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล”
.
#70thAnniversary #70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย