เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น ประเด็น ‘ภัยพิบัติ’ กับ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ผศ.ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในประเด็นการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งในปัจจุบันได้เกิดกรณีภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำไมเราจึงต้องเรียนรู้การจัดการภัยพิบัติ? การจัดการภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์อย่างไร? ร่วมหาคำตอบและสร้างความเข้าใจในการจัดการตนเองและชุมชนให้อยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติไปด้วยกันได้ใน EP.1/1 “เรียนให้รู้ อยู่ให้เป็น ประเด็น ‘ภัยพิบัติ’ กับ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช”