สันติภาพหรือสงคราม อนาคตความสัมพันธ์จีน ไต้หวัน

การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ของจีน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน โดยเรียกร้องให้มีการรวมชาติภายใต้นโยบาย “1 ประเทศ 2 ระบบ อย่างสันติ” แต่ก็ “ไม่ปฏิเสธ”การใช้กำลังทหาร ได้รับการตอบโต้จาก ประธานาธิบดีไซ่ อิงเหวิน ของไต้หวัน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า “ไต้หวันจะไม่ยอมรับการรวมชาติกับจีน” ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันเริ่มตึงเครียดมากขึ้น
.
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ได้เชิญ ศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (IR) ร่วมพูดคุยกันต่อในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน
.
– ความขัดแย้งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่-ไต้หวัน เกิดจาก?
– แนวโน้มปัญหาความขัดแย้งจีน-ไต้หวันในอนาคต?
– ทิศทางโดยรวมของนโยบายต่างประเทศของจีน-ไต้หวัน-สหรัฐอเมริกา?
– บทบาทของไทยและอาเซียนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบสามเส้า?
.
ติดตามหาคำตอบประเด็นเหล่านี้ได้ใน
>>ตอนที่ 2/2 : สันติภาพหรือสงคราม? : อนาคตความสัมพันธ์จีน-ไต้หวัน กับ “นัย”ต่อไทยและอาเซียน
.
#70thAnniversary #70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย