สถานะกับการเมืองโลก

เหตุใดที่บางประเทศจึงให้ความสำคัญกับยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นเพราะ “ความมั่นคง” หรือ “การแสวงหาสถานะ” . ร่วมหาคำตอบได้ในคลิปวิดีโอ #เปิดงานวิจัย EP.6 “สถานะกับการเมืองโลก” โดย อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) . งานวิจัย เรื่อง “การแสวงหาสถานะและการยอมรับ: พฤติกรรมก้าวร้าวของเยอรมนีก่อนการอุบัติขึ้นของมหาสงคราม” และ “โค่นยักษ์เพื่อสถานภาพ: Social Stigmatisation of Status Dissatisfaction กับกรณีศึกษาสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น 1904-05”