รัฐประหารเมียนมา อนาคตของประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกท้าทาย

เมื่อการรัฐประหารเมียนมาส่อแววทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้น เห็นได้จากการปราบปรามและปะทะกันระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน อะไรคือความท้าทายของเมียนมาในระดับเวทีโลก ต่างประเทศมีบทบาทอย่างไรต่อการกำเนิดประชาธิปไตยในพม่า การลงทุนจากประเทศจะได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารหรือไม่ การคว่ำบาตรของสหรัฐส่งผลอย่างไร และอาเซียนจะมีบทบาทในครั้งนี้อย่างไร . ร่วมหาคำตอบได้ในคลิปวิดีโอ #เปิดงานวิจัย EP.5 “รัฐประหารเมียนมา : อนาคตของประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกท้าทาย” โดย ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร (อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) . งานวิจัย เรื่อง “สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง: ตัวแสดงภายนอกในการปฏิรูปและพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมา (2007-2015)” ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)