รักของฉัน ใครกำหนด ความรัก เพศสภาพ และอำนาจในสังคมไทย

“พวกเราทั้งหลายโปรดทราบ คุณไม่ได้เลือกคนที่คุณจะรักนะ”
.
“ถ้าความรู้สึกรักของคุณมันไม่ถูกต้อง คุณจะต่อสู้ไหม?”
.
“ความรู้สึกรักและความต้องการทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ เราต้องเผชิญหน้าด้วยตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงเพราะการศึกษาหรือสื่อเป็นคนบอก #กลัวและห้ามไม่แก้ปัญหา”
.
เนื่องในวันแห่งความรักเพิ่งจะผ่านพ้นไป โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ขอชวนทุกท่านติดตามรับชมแง่คิดและประเด็นความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรัก เพศ เพศสภาพ และอำนาจในสังคมไทย ในคลิปวีดิโอ
“รักของฉัน ใครกำหนด?: ความรัก เพศสภาพ และอำนาจในสังคมไทย”
โดย รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
#70thAnniversary #70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย