ระบบเลือกตั้ง กติกาการเลือกตั้งครั้งใหม่ของไทย

อย่าปล่อยให้หมด Passion ในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความเป็นไปของประเทศไทย!! . ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งครั้งใหม่ในปีหน้า เราอยากชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ระบบเลือกตั้งใหม่ที่จะใช้ในการเลือกตั้งปี 62 ไปด้วยกัน -ระบบเลือกตั้งใหม่ต่างจากเดิม? -พรรคการเมืองในระบบเลือกตั้งใหม่ กับ ปรากฏการณ์ “พลังดูด”? -คนรุ่นใหม่ กับ การเลือกตั้งครั้งใหม่? …

ในวาระร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะได้เชิญ ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ด้านสถาบันการเมืองและการเลือกตั้ง มาร่วมพูดคุยเรื่องระบบการเลือกตั้งใหม่และการปรับตัวของพรรคการเมืองของไทย ในหัวข้อ “ระบบเลือกตั้ง: กติกาการเลือกตั้งครั้งใหม่ของไทย”แสดงน้อยลง