มองการเมืองไทย ผ่านสายตา ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

ระหว่างรอการเลือกตั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่
.
เราลองมาฟังมุมมองเกี่ยวกับการเมืองไทยของทักษ์ เฉลิมเตียรณ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ” กับคำตอบต่อคำถามที่ว่า
เรายังคงใช้หนังสือเล่มนี้ทำความเข้าใจ “การเมืองไทยยุคปัจจุบัน” ได้อยู่หรือไม่? อนาคตการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร?
………………………..
ในวาระร่วมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะได้เชิญ ศ.ดร. ทักษ์ เฉลิมเตียรณ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มคลาสสิคที่ผู้เรียนรัฐศาสตร์ทุกคนน่าจะต้องได้อ่าน เรื่อง “การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ” มาร่วมพูดคุยถึงการเมืองไทยในปัจจุบันและความหวังที่มีต่ออนาคตการเมืองไทย ในหัวข้อ “มองการเมืองไทย ผ่านสายตา ทักษ์ เฉลิมเตียรณ”
………………………….
ตอนต่อไปเราจะชวนอาจารย์ท่านใดมาร่วมพูดคุยประเด็นน่าสนใจอะไร โปรดติดตาม.
#70thAnniversary #70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย