ฟุตบอล การเมือง กับอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยม

เมื่อฟุตบอล ไม่ใช่แค่เรื่องของ “กีฬา…” การทำความเข้าใจสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ในมิติทางการเมืองระดับท้องถิ่น และชาติ เป็นอย่างไร และความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง/ผู้ลงเลือกตั้ง (เจ้าของสโมสร) กับแฟนบอลเป็นอย่างไร . ร่วมหาคำตอบได้ในคลิปวิดีโอ #เปิดงานวิจัย EP.7 “ฟุตบอล การเมือง กับอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยม” กับ อ.ชาลินี สนพลาย (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) . งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่ในการเมืองท้องถิ่นไทย”