ปาฐกถา ” พลเมือง ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางสังคม”

โดย ธนาภรณ์ พรหมภัทร์ – ขิม

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในเวทีเสวนา “ พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน(Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)

รับชมวีดีโอปาฐกถาได้ที่ : https://bit.ly/3m0oOXn