ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนา “ประตูไม่ปิดตาย: การคุกคาม เสรีภาพ และความเป็นอารยะในสังคมไทย”

📥#ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนา “ประตูไม่ปิดตาย: การคุกคาม เสรีภาพ และความเป็นอารยะในสังคมไทย”
ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้อง ร.102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

📌รายชื่อผู้ลงทะเบียน
-อภิสัณห์ ทัพห์ธนะกาญจน์
-ณัฐกิตติ์ อนันทวณิชชยา
-รวินทร์ คำโพธิ์ทอง
-ภัทรนันท์ ตุลยานันต์
-ธฤษวรรณ อิ่มอ้วน
-ธีระเทพ จิตหลัง
-สุรีพันธุ์ เสนานุช
-สุภัคจิรา ประชากุล
-เป้ บูร์เคลอง
-ภูเบศ แสงดี
-ระพีพรรณ เกียจนอก
-นนทนรี อัครธนเลิศ
.
**หมายเหตุ: #ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม**
.
คณะรัฐศาสตร์ขอขอบคุณผู้ที่สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ
.
🔴สำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถรับชม LIVE ผ่านทางเพจ Direk Jayanama Research Center นี้ค่ะ