ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง รัฐ และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย

เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมเกิดขึ้น ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพื่อคะคานกับอำนาจรัฐ แนวทางการต่อสู้นี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ได้หรือไม่ และในระดับสากลใช้แนวทางนี้อย่างไร . นอกจากนี้ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ยังชักชวนให้เปลี่ยนการเรียก “กระสุนยาง” เป็น “กระสุนกระดูกแตก” เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ความรุนแรงของการใช้กระสุนยางในการควบคุมฝูงชนเป็นอย่างไร และวิธีการใดบ้างที่จะลดความขัดแย้งที่นำมาสู่การใช้ความรุนแรงในการสลายขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง . . ร่วมหาคำตอบและถกเถียงประเด็น “ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง รัฐ และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย” กับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)แสดงน้อยลง