“บทบาท AI กับความท้าทายในอนาคตของวงการ HR”

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ได้ชวน ผศ.ดร. สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมพูดคุยในประเด็น

-AI คืออะไร เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการ HR อย่างไร
-ในฐานะมนุษย์ทั่วไป เราต้องกลัว AI หรือไม่ และเราต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ามาของ AI อย่างไร
-ทิศทางแนวโน้มในอนาคตของแวดวง HR จะเป็นเช่นไร.

ร่วมติดตามและหาคำตอบได้ในคลิปวีดีโอ “บทบาทAI กับความท้าทายในอนาคตของวงการ HR”.#70thAnniversary#70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์#วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย