ดิเรกเสวนา ครั้งที่ 1 : “พินาศ” เมื่อพวกเราถูกบังคับรีวิวหนังสือของเลดี้ดิสแซสเตอร์

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ รัฐ ท้องถิ่น : ต้นทางแห่งอำนาจและปลายทางของศักยภาพการจัดการวิกฤติพื้นที่เสี่ยงภัย (เขียน : ทวิดา กมลเวชช) เมื่อการสวดมนต์ไม่ใช่คำตอบของการรับมือภัยพิบัติ และไม่ใช่เรื่องของการน้อมรับโชคชะตา หากแต่เป็นภาพสะท้อนการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะในบริบทวิกฤติพื้นที่เสี่ยงภัย การทำงานของรัฐ ท้องถิ่นจึงมีความสำคัญในการรับมือปัญความหลากหลายของภัยพิบัติ หนังสือเล่มได้หยิบยกปรากฏการณ์สำคัญมาแสดงให้เห็นถึงการจัดการวิกฤติพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ สึนามิ 2557, น้ำท่วมใหญ่ 2554, แผ่นดินไหวเชียงราย 2557, ฝุ่นควัน (PM.2.5) 2562, ไฟไหม้ บ.หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด 2564 และ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน .

📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดิเรกเสวนา ครั้งที่ 1 : “พินาศ” เมื่อพวกเราถูกบังคับรีวิวหนังสือของเลดี้ดิสแซสเตอร์ ในศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป Facebook Live ทางเพจ Direk Jayanama Research Center

ผู้เขียน ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

รีวิวโดย

ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน (รองผอ. สกสว.)

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า)

ศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์ (Director of Geospatial Information Department)

ดำเนินรายการโดย อ.นาอีม แลนิ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)