ชวนอ่าน Contemporary Southeast Asia Vol. 43/1 (April 2021)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น แอดมินจึงขอแนะนำบทความที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวของแต่ละประเทศในอาเซียน ซึ่งรวบรวมใน Roundtable: Global Pandemic, Local Politics: COVID-19 in Urban Southeast Asia โดยมีบทความที่น่าสนใจ ดังนี้
.
▪ One War, Many Battles: COVID-19 in Urban Southeast Asia
by Meredith L Weiss, Paul Hutchcroft, Allen Hicken and Edward Aspinall

▪ Locally Driven Action in Pandemic Control: The Case of Khon Kaen Province, Thailand
by Sirisak Laochankham, Peerasit Kamnuansilpa and Grichawat Lowatcharin

▪ The Roles of Thailand’s City Municipalities in the COVID-19
Crisis
by Hatchakorn Vongsayan and Viengrat Nethipo

▪ “Or Sor Mor” and “Ai Khai”: Frontliners in Thailand’s Fight against COVID-19
by Amporn Marddent and Vithaya Arporn

▪ Indonesia’s COVID-19 Emergency: Where the Local is
Central
by Rebecca Meckelburg

▪ A Centralized Pandemic Response in Decentralized
Indonesia
by Chris Morris

▪ Public Trust Deficit and Failed Governance: The Response
to COVID-19 in Makassar, Indonesia
by Haryanto

▪ Local Adaptations to Central Government Shortcomings:
COVID-19 Responses in the Cities of Iloilo and Cebu,
Philippines
by Juhn Chris Espia, Weena Gera and Rosalie Arcala Hall

▪ Inter-jurisdictional Cooperation and the COVID-19
Pandemic: The Case of the Metro Naga Development
Council
by Mary Joyce Bulao and Rolan Jon Bulao

▪ The City of Manila under COVID-19: Projecting Mayoral
Performance amid Crisis
by Cleo Calimbahin

▪ Xenophobia and COVID-19 Aid to Refugee and Migrant
Communities in Penang
by Azmil Tayeb and Por Heong Hong

▪ The Politics of Food Aid in Sarawak, Malaysia
by Ngu Ik-Tien
.
📍สามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2492#contents