จุดเปลี่ยน จุดเสี่ยง ความหวัง ของการเมืองไทย

เทปสุดท้ายนี้เราได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมพูดคุยแสดงทัศนะเกี่ยวกับการเมืองไทยในปัจจุบัน พร้อมฝากข้อคิดถึงคนในสังคมการเมืองไทยในประเด็น
-การเลือกตั้งที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นทิศทางการเมืองอย่างไร?
-การเลือกตั้งช่วยแก้ปัญหาการเมืองไทยได้?
-โจทย์ของสังคมการเมืองไทยที่ต้องคิดหลังจากนี้คือ?
-ท่ามกลางสภาพการเมืองที่เป็นอยู่ เรายังพอจะมีความหวังแห่งอนาคต?
.
ร่วมติดตามและหาคำตอบได้ในคลิปวีดีโอ “จุดเปลี่ยน-จุดเสี่ยง-ความหวัง ของการเมืองไทย”
.
#70thAnniversary #70ปีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ #วิชาการเพื่อราษฎร์ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย