ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา “รัฐประหารเมียนมา : กองทัพ การเลือกตั้ง และจุดจบของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย?”

หรือการรัฐประหารครั้งนี้ของเมียนมา จะเป็นจุดจบของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
.
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ร่วมกับสำนักพิมพ์มติชน ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนา “รัฐประหารเมียนมา : กองทัพ การเลือกตั้ง และจุดจบของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย?” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ร.102 (ห้องเสน่ห์ จามริก) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
งานเสวนาครั้งนี้ จะเป็นการวิเคราะห์สาเหตุ – ที่มาของการรัฐประหารครั้งล่าสุด เจาะลึกลงไปถึงประวัติศาสตร์ของเมียนมา ว่าเหตุใดกองทัพเมียนมาจึงทรงอำนาจและครอบงำการเมืองได้อย่างยาวนาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบในอนาคต พร้อมแง่มุมเปรียบเทียบระหว่างเมียนมาและไทย ผ่านมุมมองหลากหลายของนักวิชาการที่คุณห้ามพลาด!
.
.
เสวนา “รัฐประหารเมียนมา : กองทัพ การเลือกตั้ง และจุดจบของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย?”
.
วิทยากร

ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ลลิตา หาญวงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นักวิจัยอิสระ
.
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ห้อง ร.102 (ห้องเสน่ห์ จามริก) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 / เวลา 13.00-16.00 น.
งานนี้ฟรี! ที่นั่งจำนวนจำกัด
สำรองที่นั่งได้ที่ https://cutt.ly/Qkfglf3

สอบถามขู้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-613-2336
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)