ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี วันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “น้ำยารัฐไทยในยุคสมัยแห่งโรคระบาด และความท้าทายในอนาคต”

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 | เวลา 13.30 เป็นต้นไป | ทาง FB Live
.
วิทยากร
▪ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
▪วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
▪นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
▪สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ดำเนินรายการโดย
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์