ขอเชิญร่วม โครงการเสวนา “ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง รัฐ และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย”

ขอเชิญร่วม โครงการเสวนา “ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง รัฐ และขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย”
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 | เวลา 14.00 – 17.00 น.
ผ่านทาง Facebook Live :: Direk Jayanama Research Center
.
.
วิทยากร
1) ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
3) สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด)
ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา
4) ชูเวช เดชติษฐรักษ์
วงสามัญชน
5) สิรภพ อัตโตหิ
กลุ่มเสรีไทยพลัส
6) ภัทรพงษ์ น้อยผาง
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)