ขอเชิญร่วมฟัง ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ประจำปี 2563-2564 โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ เรื่อง “สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์: สองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งกันในระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญไทย”

ขอเชิญร่วมฟัง ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ประจำปี 2563-2564 โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
เรื่อง “สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์: สองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งกันในระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญไทย”
———————————————————–
ในงานสัมมนาออนไลน์ “Direk Talk : วิกฤตโลก-อาเซียน-ไทย : ความเปราะบาง ความย้อนแย้ง และความเสื่อมถอย” | วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 –17.00 น. | ผ่าน Facebook Live : Direk Jayanama Research Center