ขอเชิญร่วมฟังเสวนา จาก 6 ตุลา 19 ถึง 6 ตุลา 63 “ความเงียบ ความทรงจำ ความจริง”

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มธ.
ชวนมาฟังงานเสวนา เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ Moment of Silence : The Unforgetting of october 6, 1976, Massacre in Bangkok
.
เสวนาโดย
– ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (รัฐศาสตร์ มธ.)
– รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
– ก้อง ฤทธิ์ดี (นักเขียน – วิจารณ์ภาพยนตร์)
– ศ.ธงชัย วินิจจะกูล (วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา) ผ่านระบบ Zoom
.
ชวนเสวนาโดย
– ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (รัฐศาสตร์ มธ.)
.
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ห้อง ร. 103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
#ลงทะเบียนหน้างาน
.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน #สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องจัดเสวนา