ขอเชิญร่วมงาน เสวนา เรื่อง “เสรีภาพทางวิชาการ ในสภาวะเสื่อมถอย” ในโอกาสตีพิมพ์ 80 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนสยามยุคเปลี่ยนผัน

ขอเชิญร่วมงาน เสวนา เรื่อง “เสรีภาพทางวิชาการ ในสภาวะเสื่อมถอย”
ในโอกาสตีพิมพ์ 80 ปี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนสยามยุคเปลี่ยนผัน
ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 | เวลา 13.30 – 16.30 น. | ห้อง 103 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
.
พบกับ บรรณาธิการประจำฉบับแนะนำหนังสือ
พวงทอง ภวัครพันธุ์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
.
วิทยากรเสวนา
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (นักวิชาการอิสระ)
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (นักวิชาการอิสระ)
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
.
ดำเนินรายการโดย
ประจักษ์ ก้องกีรติ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
.
#หมายเหตุ
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง
2. มีถ่ายทอดสดผ่าน FB Live