ขอเชิญรับฟังการประชุมเวที TSRI-ASEAN Research Forum ในหัวข้อ “สู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง: ศึกษาเปรียบเทียบเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย”

ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกสว.

ขอเชิญรับฟังการประชุมเวที TSRI-ASEAN Research Forum ในหัวข้อ

“สู่ประชาธิปไตยที่มั่นคง: ศึกษาเปรียบเทียบเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย”

ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00–16.00 น.
🔴ถ่ายทอดสด Live ผ่านเพจ Direk Jayanama Research Center