ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย”

ณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ร่วมกับ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย” เพื่อทำความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภาพของการเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live : Direk Jayanama Research Center
.
โดยมีวิทยากร ดังนี้
▪ ศ.ดร.ธเนศ เจริญเมือง (คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
▪ รศ.ดร.ตระกูล มีชัย (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
▪ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ผู้เขียนหนังสือ “การปกครองท้องถิ่น: มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย”
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชาลินี สนพลาย