ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “อ่านรัฐธรรมนูญ”: เจตนารมณ์ อำนาจ และความใฝ่ฝัน

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “อ่านรัฐธรรมนูญ”: เจตนารมณ์ อำนาจ และความใฝ่ฝัน ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 | เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Facebook Live : Direk Jayanama Research Center
.
โดยมีวิทยากร ดังนี้
▪ ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ (ผู้เขียนหนังสือ “อ่านรัฐธรรมนูญ 2560”)
▪ พริษฐ์ วัชรสินธุ
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ