ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังดิเรกเสวนา ในหัวข้อ “กำเนิดและอวสานของมหาจักรวรรดิ: บทเรียนจากประวัติศาสตร์โลก”

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังดิเรกเสวนา ในหัวข้อ
.
“กำเนิดและอวสานของมหาจักรวรรดิ: บทเรียนจากประวัติศาสตร์โลก”
.
วันอังคารที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 13.30-15.30 น.
.
ร่วมเสวนาโดย
– รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
– รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– อาจารย์ ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
.
ชวนเสวนาโดย : ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขํา (คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)